Maapirni kasvatamine

Kanadas on maapirni mugulasaak küündinud 37 t/ha, Venemaal on mugula saak ulatunud teisel aastal 50 t/ha, pealsetel kolmandal aastal max 40 t/ha. Kesk-Aasias on maapirni pealsete saak ulatunud 77,5 t/ha ja mugulasaak 29,5 t/ha.

Väetamine suurendab saaki, oluline on kõigi põhilelmentide N P K varustatus. Väetamine ei muuda suhkrusisaldust ega teisi kvaliteediomadusi.

Niisutamine suurendab saaki, kuid vähendab mugulate suhkrute sisaldus ning teisi kvaliteediomadusi.

Maapirni mugulate juures on olulised mugulasaak taime kohta, pesa suurus (mugulate arv taimel) ja mugulate kuju (kompaktsus).

Maapirnil võib esineda palju pikki värtnakujulisi ja hargnevaid mugulaid mille kasutamine on tülikas või isegi võimatu.

Maapirn on fotoperioodi tundlik taim mille sordid vajavad oma saagipotentsiaali realiseerimiseks sobiva päevapikkuse ja temperatuuride summaga kasvupiirkonda.